Air Jordan Retro 2 "Radio Raheem" Black/Blue/White

Air jordan retro 2 "radio raheem" black/blue/white