2012 Nike Air Zoom Kobe 8 System Blitz 11 w/ Box

2012 nike air zoom kobe 8 system blitz 11 w/ box