2006 EMINEM x AIR MAX 180 CHARITY SERIES (SHADE 45)

2006 eminem x air max 180 charity series (shade 45)